Startseite UR

Beskrifning om silkesmaskars ans och skötsel / af Noel Chomel ; först på fransyska utgifwen, och sedan i holländska språket med åtskilliga artiklar tilökt och förbättrad af Jan Lodewyk Schüer ; Och nu til Allmänhetens tienst och nytta på swenska öfwersatt jämte några nödiga Anmärkningar utdragne ur de bästa Authorer Af J. A. Heldenhielm.

Heldenhielm, J.A. and Schuer, Jan Lodewyk and Chomel, Noël (1760-1760): Beskrifning om silkesmaskars ans och skötsel / af Noel Chomel ; först på fransyska utgifwen, och sedan i holländska språket med åtskilliga artiklar tilökt och förbättrad af Jan Lodewyk Schüer ; Och nu til Allmänhetens tienst och nytta på swenska öfwersatt jämte några nödiga Anmärkningar utdragne ur de bästa Authorer Af J. A. Heldenhielm. 1 vol., 1st ed., (XIV), 67 p., Stockholm. -,

[img]
Preview
Image
Chomel Dictionnaire oeconomique_Swedish_1760.bmp

Download (1MB) | Preview
Item Type: Dataset
Title: Beskrifning om silkesmaskars ans och skötsel / af Noel Chomel ; först på fransyska utgifwen, och sedan i holländska språket med åtskilliga artiklar tilökt och förbättrad af Jan Lodewyk Schüer ; Och nu til Allmänhetens tienst och nytta på swenska öfwersatt jämte några nödiga Anmärkningar utdragne ur de bästa Authorer Af J. A. Heldenhielm.
Paramount title: Chomel Dictionnaire oeconomique
Authors:
Creators
Heldenhielm, J.A.
Schuer, Jan Lodewyk
Chomel, Noël
Publisher: Nyström och Stolpe
Place of Publication: Stockholm
Edition: 1st ed.
Year:
FromTo
17601760
Volumes: 1 vol.
Number of pages: (XIV), 67 p.
illustrations: -
Language: Swedish
Translation/Adaption of: Schuer, Jan Lodewyk and Westerhoff, Arnold Heinrich and Chomel, Noël and Zincke, Georg Heinrich and Harris, John (1743-1743): Huishoudelyk woordboek, vervattende vele middelen om zyn goed te vermeerderen en zyne gezondheid te behouden, Met verscheiden wisse en beproefde middelen. Voor een groot getal van Ziekten, en schoone Geheimen im tot een hoogen en gelukkigen ouderdom te geraken, Een menigte van manieren om Lammeren, Schapen, Koejenm Paarden, Muil-Ezels, Hoenderen, Duiven, Honig-Byen, Zywurmen te kweken, voeden, genezen, en winst te doen met die Dieren; Velerleije foorten van Netten en wyzen om Allerleije Soorten van Vis, Dieren en Vogelen te vangen, Jagen, enz.Een oneindige menigte van geheimen in den Tuinbou, Kruidkunde, Akkerbou, Landbou, Wyngaard- en Boomgaardbou, gelyk ook de kennisse van Vreemde Gewassen, en hare eigenaartige Krachten, enz. Met de voordeelen van het Destilleren, verwen, zeepzieden, Styfselmaken, Kottoenspinnen en maken van Kustgesteenten, die na de natuurlyke gelyken, Schilderen met Water- en Oli-verw, ’t maken van Bajen en Stoffen voor deze en andere Landen, van Turf, Steen, enz. De middelen, waar van zich Kooplieden bedienen, om groten handel te dryven, en waar van Engelsen, Hollanders, enz. gebruik gemaakt hebben in den handel met Paarden, Geiten, Schapen, enz. Alles, wat Handwerkslieden, Tuiniers, Wyngaardeniers, Kooplieden, Winkeliers, Bankiers, Kommissarien, Overheden, Officiers van’t Gerecht, Edellieden, Geestelyken en andere luiden van aanzien, in de eerste Bedieningen doen moeten, om zich welvarende te maken. Door M. Noel Chomel,Priester en Pastoor der Parochie van St. Vincent te Lyon. In’t Nederduits vertaald, in orde geschikt, en vermeerderd met nuttige Artikelen, door de Heeren Jan Lodewyk Schuer, UItgever van’t Groot Algemeen Wordboek, A. H. Westerhof, V.D.M. en Rector der Latynse Scholen te Gouda, en zeker Liefhebber, En met Kunstplaten verrykt. 2 vols, 1st ed., vol. 1: 1496 p.; vol. 2: 1496 p., Leiden/Amsterdam. vol. 1: frontispiece, various foldable illustrations throughout the volume; vol. 2: various foldable illustrations throughout the volume, 4°,
Translated from: Dutch
Translated by:
Translated by
Heldenhielm, J.A.
Prefaces: Företal til Låsaren ([p. X-XIII])
Dedications: [J. A. Heldenhielm]: Stormägtigsta Allernådigsta Drottning ([p. I-IV]), [J. A. Heldenhielm]: Til Riksenshöglofl. Ständer ([p. V-IX])
Other paratexts: Register äfwer SS. ([p. XIV])
Digitized copies: Digital Collections Umeå University Library
URL: https://digital.ub.umu.se/node/384814?language=en&fulltext-query
URI: http://encyclopaedias.uni-regensburg.de/id/eprint/77

Actions (login required)

View Item View Item
  1. Institut für Romanistik